KURUMSAL YÖNETİM
ORTAKLIK YAPISI
ORTAK ADI
SERMAYE (TL)
HİSSE ADEDİ
%
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
8.805.023
8.805.023
45,02
Burda GmbH
8.494.805
8.494.805
43.43
Diğer Ortaklar ve Borsa İstanbul’da işlem gören
2.259.347
2.259.347
11,55
TOPLAM
19.559.175
19.559.175
100
Yukarıdaki tablo 03 Nisan 2018 tarihi itibariyladır.